Over mij

Peter Oeij

Ervaring

Sinds 1989 verricht ik onderzoek en geef ik advies. Ik ben opgeleid als historicus want ik wilde weten wat de ‘mensheid’ zoal teweeg heeft gebracht. Toen kreeg ik het idee dat ik beter wilde begrijpen waarom en hoe historische ontwikkelingen hun plek in de maatschappij kregen en ging ik sociologie studeren. Tijdens mijn werkzame jaren vatte de behoefte post om te snappen waarom mensen doen wat ze doen en volgde ik de opleiding psychologie. Nu kijk ik naar mensen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de drieledige verwondering ‘waarom, hoe en wanneer?’ Daardoor blijft mijn onderzoek- en advieswerk mij verrassen en verfrissen.

Fotograferen doe ik vanaf mijn 14e. Ik heb dat altijd sterk intuïtief gedaan. Leren door te doen. Ik zag alles om mij heen ‘door de lens’. Mijn beelden mogen niet te veel geregisseerd zijn. Liever neem ik het moment op zoals het zich aandient. Hoewel ik later, en nog steeds, cursussen volg en aan zelfstudie doe, ben ik geen professional. Enthousiasme is genoeg!

Diensten

Waar moet u mij voor inschakelen? Ik onderzoek graag in samenspraak hoe men ‘workplace innovation’ concreet kan toepassen. In gesprek met teams en hun leden nagaan waarom innovatie en vernieuwing kan vastlopen, en hoe je dat vlot trekt. Door erop te anticiperen, enerzijds, en door de werkomgeving aan te passen, anderzijds. Oplossingen zijn een combinatie van menselijke vaardigheden, hoe het werk is georganiseerd, en technologie die ondersteunt of stuurt. Klinkt wellicht ‘vanzelfsprekend’, maar het samenspel der dingen is complex en lastig om grip op te hebben. Ik combineer bedrijfskundige, organisatiekundige en gedragskundige inzichten, omdat ik weet dat een innovatie of verandering heel lage slaagkansen heeft, als elk van deze drie aspecten op zichzelf wordt bekeken.
Heeft u behoefte aan uitwisseling van gedachten, gebruik dan het ‘contactformulier’ (Rechts onder ‘contact & bestellen’).

Visie

Mijn drijfveer in de projecten over ‘arbeid, organisatie en management’ is om bij te dragen aan zingevend werk dat tegelijk productief en gezond / veilig is. Het is eigenlijk een humanistisch perspectief. Ik denk dat we op aarde zijn om te leren, en dat het werk dat we doen moet bijdragen aan onze ontplooiing. Op de langere termijn en in het bredere perspectief heeft onze samenleving daar baat bij. Toegepast op mijn werk betekent dit dat ik graag bijdraag aan menswaardige strategieën, organisatiestructuren en functies die ruimte inbouwen voor zingevend werk, en organisatieculturen en organisatiegedrag waarin de mensen zelf goed begrijpen hoe de doelen van organisatie bereikt kunnen worden. Onze organisaties zijn complexe verbanden tussen ‘alles’ wat mensen daarbinnen doen, en de invloed daarop van buiten. Mijn werkwijze is om die verbanden begrijpelijk en grijpbaar te maken met theorie en empirische analyse. Ik hoop dat anderen dat weer kunnen gebruiken, of zo’n analyse zelf ook kunnen doen. Als zij dan zelf concreet richting kunnen geven aan de verandering of de innovatie is de kans groter dat die zal slagen.

Netwerk

Enkele netwerken waaraan ik verbonden ben, zijn het ‘workplace innovation network’ (Euwin Europa), onderzoekgemeenschappen over ‘arbeid‘ en ‘innovatie‘, en het Humanistisch Verbond. Zie verder mijn LinkedIn-profiel.