Wetenschap

Ik werk als onderzoeker / adviseur bij TNO (The Netherlands Organisation for applied scientific research) sinds 2001. Daaraan voorafgaand was ik verbonden aan IVA (Institute for Social Research) van de Universiteit Tilburg. Hier vindt u een selectie van Projecten, Wetenschappelijke publicaties, Praktijkgerichte publicaties en ‘overig’ waaronder filmpjes.

Projecten

Zowel nationale als internationale projecten op het gebied van onderzoek en advies behoren tot mijn werk. Enkele recentere projecten licht ik hier toe.

BRIDGES5.0

Industrie 4.0 creëerde banen die een revolutie teweegbracht in de markt en de behoefte aan geschoolde arbeidskrachten aantoonde. Helaas bieden de snelle ontwikkelingen werknemers weinig gelegenheid of tijd om nieuwe vaardigheden te verwerven. Ter voorbereiding op de komst van Industrie 5.0 zal BRIDGES 5.0 onderzoek doen naar de veranderingen en vooruitgang op het gebied van banen en vaardigheidsvereisten, en de efficiëntie van nieuwe trainings- en onderwijsconcepten evalueren. BRIDGES 5.0 zal een ​​platform te ontwikkelen voor de efficiënte opleiding van werknemers. Zie https://bridges5-0.eu/

BEYOND4.0

Onderzoeksproject met 9 EU-partners over de economische en sociale gevolgen van digitale transformatie in 6 ‘eco-systemen’ (2019-2024). Dit is afgerond. Op de website zijn alle publicaties te vinden. Zie www.beyond4-0.eu

Sociale innovatie (workplace innovation); Future of work; Veerkrachtig teamwerk

Binnen TNO werk ik met collega’s aan het innoveren van goed werk en goed presteren. Manieren van organiseren van werkprocessen en de inzet van medewerkers en leidinggevenden vormen de kern van mijn onderzoek en advies. Meer bij ‘Over mij‘. Zie ook www.tno.nl

Publicaties

De meeste van mijn publicaties zijn gratis te downloaden op ResearchGate (zie ‘Publicatielijst Peter Oeij’; laatste versie februari 2024). Hieronder staat een selectie.

Wetenschappelijke publicaties

Praktijkgerichte publicaties

  • Oeij, P., Pot, F., Van den Bossche, S., Preenen, P., Van der Torre, W., & Vaas, F. (2024). Goed Werk: Transities naar goede banen leiden. Whitepaper Kwaliteit van Werk. Leiden: TNO. Download-link: https://lnkd.in/e7s6CbTu
  • Hulsegge, G., Van der Torre, W., Verbiest, S., & Oeij, P. (2022). De impact van technologie op taken, skills en kwaliteit van de arbeid: Hoe verandert het werk van een elektro- en onderhoudsmonteur? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 38 (2), 169-191, https://doi.org/10.5117/TVA2022.2.004.HULS
  • Oeij, P.R.A., Torre, W. van der, Preenen, T.Y.P. (2019). Technologiekeuzen en sociale innovatie: naar efficiënte en menswaardige arbeid. In: STAD 2019: Technologische en sociale innovatie bij de overheid. Gevolgen voor beleid, bestuur en management (pp. 285-298). Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD). Publikatiereeks Overheid & Arbeid, 2019, Nummer 50. Den Haag: CAOP.
  • Smulders, P. & Oeij, P. (2019), Automatisering en robotisering gaan slechts beperkt samen. ESB, Economisch Statistische Berichten, 104(4774), 6 juni 2019, 266-269.
  • Oeij, P. (juni 2017). Het belang van de psychologie van de kwartseconde om niet te falen. O&O Opleiding en Ontwikkeling – Tijdschrift voor Human Resource Development, 2, 22-26.

Filmpjes

Interview over het boek ‘The resilient innovation team’ (proefschrift, 2017)

Interview boek ‘The resilient innovation team'(2017)

Boek presentatie van ‘Workplace innovation: Theory research and practice’ (Brussel, najaar 2017)

Presentatie boek ‘Workplace Innovation’ (2017)

Leiderschap in innovatieteams; NVP HRTechnovation (15 maart 2018)

Leiderschap in innovatieteams (2018)

Serious Game ‘Innoveren kun je leren’, TKI Dinalog (Mei-Juli 2019)

Innoveren kun je leren (2019)

Sociale innovatie uitgelegd, A&O Fondsen Festival (Oktober 2020)